Obiteljska zajednica

OBITELJSKA ZAJEDNICA  U župi djeluje Obiteljska zajednica koja se sastaje jednom mjesečno, a po potrebi i češće. Cilj zajednice je da se bračnim parovima pomaže kroz kateheze i razgovore o aktualnim temama.
Opširnije →

Marijina Legija

Marijina legija je međunarodni katolički pokret čiji je cilj sudjelovanje i suradnja u evangelizacijskom poslanju Crkve, pri čemu posebnu pozornost članovi posvećuju marijanskoj pobožnosti. Cilj je pokreta, u okviru crkvenoga poslanja, širiti vjeru i spašavati duše. Marijinu je legiju utemeljio
Opširnije →

Vjeronauk – raspored

Prvopričesnici UTORAK – 1. i 2. Osnovna škola u 14:00 SRIJEDA – 3. Osnovna škola: 3.A u 9:00, 3.B u 10:00 i 3.C u 11:00. PRIJAVNICA ZA SAKRAMENT SVETE PRIČESTI.2019-20    Krizmanici PONEDJELJAK – 15:00 – učenici iz 1. i 2. OŠ koji opravdano ne mogu utorkom. UTORAK – 2. Osnovn
Opširnije →

Biblijska grupa

Biblijska grupa ima za cilj promišljati Sveto pismo. Grupa se sastaje svake srijede nakon večernje mise u dvorani kod župnog ureda i upoznaje se sa biblijskim tekstovima, te kroz razgovor pomišlja o samim tekstovima. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže i tako obogate svoj duhovn
Opširnije →

Zajednica mladih

ZAJEDNICA MLADIH FORTITUDO Zajednica mladih Fortitudo osnovana je 2010. godine na inicijativu mladih koji žive i djeluju na području župe Sv. Terezije Avilske u Bjelovaru. Zajednica broji 20-30 članova koji se sastaju svaki petak u 20 sati u župnoj dvorani (kod župnog ureda). Mladi sami
Opširnije →

Susret Makica

Susreti “Makica” (djevojčica osmogodišnje škole) održavaju se svake subote u 10 sati u kući sestara “Naše Gospe”. Djevojčice koje žele dolaziti na ove susrete pretplatnice su dječjeg lista “MAK – Mali koncil” po kojem su i dobile ime. Djevojčice se mole
Opširnije →

Susret ministranata

Ministrant je pozvan da u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako i sam naziv službe govori. Latinska riječ “ministrare” znači služiti. Kao što ministri u državi služe na dobro svih građana tako je i ministrant službenik oltara. On je sudionik bogoslužja. Budi stoga ponosan i radostan
Opširnije →