Župni listić od 28.11. do 5.12.

 

 

IZVANREDNI TERMIN ZARUČNIČKOG TEČAJA 

ŽUPA SV. TEREZIJE AVILSKE U BJELOVARU

NEDJELJA, 12. PROSINCA 2021.

POČETAK U 14:OO

ZAVRŠETAK SA SV. MISOM U 18:00

                    PRIJAVA NA: zupni.uredbj@gmail.com ili 043/638-639 ili 0917535025