26. LISTOPADA do 1. STUDENOGA 2020.

NEDJELJA
1.11.2020
SVETKOVINA SVIH SVETIH 7:00 + OB. VINKOVIĆ, OB. KARLOVAC I OB. CRNKOVIĆ
8:00 + MIRELA STANJEK
9:00 + DILJA, NIKOLA I OB. KERHANAJ
11:00 + TUŠ ĐERĐAJ
16:30 + LJUBICA SUŠILOVIĆ I SVI IZ OB. SUŠILOVIĆ, OB. ĐIVIĆ I OB. ORLOVIĆ
18:00 + TOMO I IRENA HUDIĆ

10:00 MOLITVA I ODRJEŠENJE NA GROBLJU SV. ANDRIJE
10:00 MOLITVA I ODRJEŠENJE NA GROBLJU VELIKE SREDICE (Gudovačka cesta)
14:00 MOLITVA I ODRJEŠENJE NA GROBLJU U MALOM KORENOVU
14:30 MOLITVA I ODRJEŠENJE NA GROBLJU U BREZOVCU
15:00 MOLITVA I ODRJEŠENJE NA GROBLJU U VELIKOM KORENOVU
PONEDJELJAK
26.10.2020.
ZVONIMIR 7:00 NA ČAST PREGORKOJ MUCI ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
18:00 + DUŠICA I OB. PETREKOVIĆ I OB. GLASNOVIĆ
UTORAK
27.10.2020.
SABINA 7:00 + VLADO, IKAN I JAKA PAVIĆ
18:00 ZAJEDNIČKE NAKANE
SRIJEDA
28.10.2020.
SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ, apostoli 7:00 NA ČAST PREGORKOJ MUCI ZA DUŠE U ČISTILIŠTU
18:00 + ZLATA, ANTUN I SVI + OB. KIŠ
ČETVRTAK
29.10.2020.
NARCIS 7:00 + VLADO, IKAN I JAKA PAVIĆ
18:00 + MILKA, MARIJA I VLASTA SPIŠIĆ
PETAK
30.10.2020.
MARCEL 7:00 + NA ČAST PRESVETOG TROJSTVA
18:00 ZAJEDNIČKE NAKANE
SUBOTA
31.10.2020.
ALFONS RODRIGUEZ 7:00 + MATO I ANTO ŠOLA; LUKA KRIŠTO
18:00 + ANA, KREŠIMIR I ĐURO POSAVAC