SAKRAMENAT ŽENIDBE
Krist Gospodin uzdigao je na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svega života po svojoj naravi usmjerenu k dobru supruga te rađanju i odgajanju potomstva.
Kako se sklapa ženidba?
Ženidba se sklapa privolom ugovornih stranaka, što znači voljom da se uzajamno i neopozivo daruju, da bi živjeli u savezu vjerne i plodne ljubavi. Budući da ženidbom bračni drugovi stupaju u jedno javno stanje života u crkvi, prikladno je da sklapanje ženidbe bude javno, u okviru liturgijskog slavlja, u nazočnosti svećenika (ili ovlaštenog predstavnika Crkve), svjedoka i vjerničke zajednice.
Kakav je to sakramenat?
Po naravi ženidba je bitno jedinstvena, nerazrješiva i otvorena plodnosti. Mnogoženstvo je nespojivo s jedinstvom ženidbe; razvod rastavlja ono što je Bog sjedinio; odbacivanje plodnosti lišava bračni život njegova “najdragocijenijeg dara”, djeteta.
Može li se ženidba sklopiti više puta?
Novi brak rastavljenih, dok još živi zakoniti supružnik, protivi se Božjem naumu i zakonu, kako ih je Krist učio. Oni nisu od Crkve odijeljeni, ali ne smiju primiti svetu pričest. Svoj će kršćanski život živjeti osobito odgajajući djecu u vjeri.
Važno za ženidbu !
– zaručnik i zaručnica trebaju sami i slobodno odlučiti o vjenčanju
– valja se javiti svom župniku (bilo kod zaručnika ili zaručnice) šest mjeseci prije sklapanja ženidbe
– proći zaručnički tečaj
– pribaviti valjane dokumente (o tome obavještava dotični župnik)
– župnik vrši postupak za ženidbu prilikom čega se utvrđuju svi detalji
– župnik sam zaručnike uvodi u bit samog obreda i potiče ih na sakramenat pokore i pomirenja kao i njihove svjedoke, roditelje, rodbinu i ostale.
– za sakramentalno valjano sklopljenu ženidbu nema rastave, može se eventualno ženidba poništiti, ali da bi se to izbjeglo valja postupak za ženidbu obaviti savjesno i točno.