SAKRAMENAT POKORE I POMIRENJA – SVETA ISPOVIJED
Na sam dan uskrsnuća, uvečer, Gospodin Isus ukaza se apostolima i reče im: “Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20,22-23). Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakramenta obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja.
Tko griješi nanosi uvredu Božjoj časti i ljubavi, svome vlastitom dostojanstvu čovjeka pozvanog da bude dijete Božje i duhovnom zdravlju Crkve, kojoj svaki kršćanin treba biti kameni živi.
Sakrament pokore sastoji se od triju pokornikovih čina i od svećenikova odrješenja.
Čini pokornika:
– priznanje grijeha
– kajanje i obećanje da ćemo nastojati biti bolji
– odluka da će se izvršiti zadovoljština i djela zadovoljštine (pokore)
Tko želi postići pomirenje s Bogom i s Crkvom, mora svećeniku ispovjediti sve teške grijehe koje još nije ispovjedio i kojih se sjeća nakon brižljivog ispita savjesti. Ispovijed lakih grijeha, iako nije nužna, Crkva je ipak živo preporučuje.
Svećenik nalaže pokorniku izvršenje nekih čina “zadovoljštine” ili “pokore” da bi nadoknadio štetu nanesenu grijehom i povratio se ponašanju koje dolikuje Kristovu učeniku (kod nas je to obično molitva, ali može i nešto drugo).
Tko može opraštati grijehe u svetoj ispovijedi?
Opraštati grijehe u Kristovo ime mogu samo svećenici koji su od crkvene vlasti dobili ovlast odriješivanja.
Duhovni učinci sakramenta Pokore jesu:
– pomirenje s Bogom
– otpuštenje vječne kazne zaslužene smrtnim grijesima
– otpuštenje, barem djelomično, vrementih kazni kao posljedica grijeha
– mir i spokoj savjesti, te duhovna utjeha
– povećanje duhovnih snaga za kršćansku borbu
NEKA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SVETE ISPOVIJEDI
Što je to sveta ispovijed?
Sveta ispovijed je sakramenat u kojem nam dragi Bog preko svećenika oprašta naše grijehe.
Što trebamo učiniti prije nego idemo na svetu ispovijed?
Prije nego idemo na svetu ispovijed moramo ispitati svoju savjest, to jest, trebamo se sjetiti što smo sagriješili.
Što nam pomaže da se možemo lakše sjetiti svojih grijeha?
Pomaže nam ispit savjesti, pitanja koja su napisana u molitveniku ili Božje i Crkvene zapovjedi.
Što je to grijeh i tko čini veliki ili teški grijeh?
Grijeh je uvreda dragoga Boga, a teško griješi onaj koji u velikoj stvari, svjesno i svojevoljno prekrši Božju ili Crkvenu zapovijed.
Kakvih grijeha ima?
Ima velikih ili teških grijeha i malih ili lakih grijeha.
Koje smo grijehe dužni ispovjediti na svetoj ispovjedi?
Dužni smo ispovjediti sve grijehe kojih se sjećamo, osobito velike ili teške grijehe i za njih treba reci i koliko smo ih puta učinili, barem otprilike.
S kojim grijehom ne smijemo ići na sv. pričest?
Na svetu pričest ne smijemo ići ako na duši imamo veliki ili teški grijeh. Ako imamo samo mali ili laki grijeh možemo ići na svetu pričest, ali se prije trebamo za te male grijehe pokajati.
Koju nam milost dragi Bog daje u sakramentu svete ispovjedi?
Daje nam milost oprosta od grijeha, drugim riječima daje nam milost kojom nas opet posvećuje (posvetnu milost)
Što je potrebno da bi naša ispovijed bila dobra – valjana?
Potrebno je iskreno ispovjediti sve, osobito teške grijehe, mora nam biti žao što smo uvrijedili dragoga Boga i moramo čvrsto odlučiti da ćemo se truditi biti bolji.

 

U razdoblju pandemije, NEMA redovitog dijeljenje sakramenata!