Zajednica mladih

ZAJEDNICA MLADIH FORTITUDO
Zajednica mladih Fortitudo osnovana je 2010. godine na inicijativu mladih koji žive i djeluju na području župe Sv. Terezije Avilske u Bjelovaru. Zajednica broji 20-30 članova koji se sastaju svaki petak u 20 sati u župnoj dvorani (kod župnog ureda). Mladi sami pripremaju kateheze. Prije Božića i Uskrsa pripremaju pakete sa hranom za siromašne i pomažu župi u karitativnom djelovanju.
Pozivamo sve mlade i zainteresirane laike, kojima srce gori za Gospodinom, da nam se pridruže i pomognu nam radosno svjedočiti i živjeti za Krista!
Možete nam se javiti i na facebook-u:
ZAJEDNICA MLADIH FORTITUDO – FACEBOOK